Chuyên cung cấp các loại gioăng đệm phớt dùng cho máy nén khí, máy bơm, máy khuấy, ô tô,… có chịu nhiệt, chịu dầu, chịu hóa chất và chịu áp.

Contact

35 Tân Thụy, Phúc Đồng, Long Biên Q. Long Biên, TP Hà Nội 0975 225 465 Chủ nhật - Thứ 6 (Thứ 7 nghỉ) Email: congnghiep3d@gmail.com

Share

Shop

Phớt Lò Xo 28-37-7

Đường kính trong 28 mm

Đường kính ngoài 37 mm

Chiều dày 7 mm

Hãng sản xuất: Frank, xuất xứ Đức

 

Danh mục:

Mô tả

THÔNG TIN SẢN PHẨM PHỚT LÒ XO 28-37-7

– Tên sản phẩm: Phớt lò xo

– Kích cỡ: 28-37-7

– Loại phớt: TG

– Phớt chịu nhiệt cao đến 100 độ C

– Hãng sản xuất: Frank, xuất xứ Đức

HÌNH ẢNH PHỚT LÒ XO THỦY LỰC HIỆN 3D TOÀN CẦU CUNG CẤP:

DANH SÁCH CÁC LOẠI PHỚT LÒ XO HIỆN 3D TOÀN CẦU CUNG CẤP:

STT QUY CÁCH QUY CÁCH QUY CÁCH QUY CÁCH QUY CÁCH QUY CÁCH
1 TG-8*22*7 TG-14*35*8 TG-17*35*8 TG-28*38*8 TG-17*35*7 TG-35*52*10
2 TG-8*22*8 TG-18*35*10 TG-28*40*7 TG-32*47*10 TG-30*45*7 TG-32*52*10
3 TG-12*22*5 TG- 17*35*10 TG-27*38*7 TG-35*47*10 TG-30*46*7 TG-32*48*10
4 TG-14*24*7 TG-19*35*10 TG-27*38*10 TG-32*47*8 TG-20*52*10 TG-28*50*8
5 TG-12*25*10 TG-16*35*8 TG-28*40*7 TG-35*47*7 TG-20*50*8 TG-38*54*10
6 TG-12*22*8 TG-18*35*8 TG-25*38*8 TG-32*47*7 TG-20*52*7 TG-35*55*8
7 TG-12*25*8 TG-15*35*7 TG-32*43*10 TG-22*47*7 TG-20*52*8 TG-35*58*8
8 TG-20*30*10 TG-25*33*7 TG-32*42*10 TG-24*47*7 TG-22*48*10 TG-35*60*5
9 TG-20*30*7 TG-26*35*7 TG-32*42*7 TG-24*47*10 TG-22*50*10 TG-33*58*12
10 TG-12*28*7 TG-20*34*7 TG-32*42*8 TG-20*47*10 TG-22*52*10 TG-35*56*10
11 TG-17*30*5 TG-25*34*7 TG-24*42*10 TG-23*47*7 TG-20*50*10 TG-32*60*10
12 TG-15*30*7 TG-15*35*10 TG-20*42*8 TG-22*47*10 TG-40*52*8 TG-32*55*10
13 TG-15*30*8 TG-25*37*7 TG-22*42*7 TG-23*47*10 TG-40*52*7 TG-35*55*10
14 TG-16*28*7 TG-28*37*7 TG-22*42*10 TG-20*47*7 TG-38*52*10 TG-32*56*12
15 TG-18*30*10 TG-20*40*5 TG-20*42*10 TG-26*47*10 TG-38*50*10 TG-32*58*12
16 TG-19*30*7 TG-22*40*10 TG-28*42*7 TG-28*47*11 TG-38*52*8 TG-32*60*12
17 TG-14*30*7 TG-22*40*8 TG-30*42*10 TG-28*47*10 TG-40*52*12 TG-35*55*12
18 TG-19*30*10 TG-22*38*8 TG-25*42*8 TG-25*47*7 TG-38*52*12 TG-32*55*8
19 TG-17*30*10 TG-24*40*10 TG-30*42*8 TG-25*47*10 TG-40*52*10 TG-35*60*8
20 TG-17*30*8 TG-22*40*7 TG-25*42*10 TG-30*47*7 TG-40*50*10 TG-35*56*8
21 TG-16*30*10 TG-20*40*10 TG-25*42*7 TG-28*47*7 TG-25*52*10 TG-35*56*12
22 TG-18*30*8 TG-20*40*8 TG-36*46*7 TG-35*50*12 TG-25*50*5 TG-35*58*12
23 TG-15*30*10 TG-20*38*8 TG-32*45*10 TG-35*52*12 TG-25*50*8 TG-35*60*10
24 TG-16*30*8 TG-19*40*10 TG-32*44*10 TG-34*48*8 TG-25*52*7 TG-45*60*10
25 TG-14*28*8 TG-18*40*10 TG-32*44*8 TG-35*48*8 TG-30*52*5 TG-40*60*12
26 TG-18*30*7 TG-15*40*10 TG-32*45*7 TG-32*52*8 TG-30*50*8 TG-38*55*10
27 TG-15*26*7 TG-17*40*10 TG-35*45*7 TG-32*48*8 TG-30*50*7 TG-38*56*12
28 TG-22*32*7 TG-17*40*8 TG-35*45*10 TG-35*52*8 TG-30*52*10 TG-38*58*10
29 TG-20*32*7 TG-18*40*8 TG-20*45*10 TG-35*50*7 TG-28*50*10 TG-40*55*10
30 TG-15*32*7 TG-17*40*7 TG-22*45*8 TG-35*52*7 TG-25*50*10 TG-38*58*8
31 TG-12*32*7 TG-25*38*10 TG-22*45*10 TG-34*50*7 TG-25*52*8 TG-38*55*8
32 TG-22*35*7 TG-29.5*40*10 TG-22*45*7 TG-32*50*7 TG-30*48*8 TG-38*55*12
33 TG-22*35*10 TG-25*40*10 TG-25*45*10 TG-32*52*7 TG-30*52*7 TG-38*56*10
34 TG-20*35*10 TG-25*40*7 TG-28*45*8 TG-35*50*8 TG-30*50*10 TG-40*60*10
35 TG-20*35*7 TG-25*40*5 TG-30*45*12 TG-35*48*10 TG-30*50*8 TG-40*60*8
36 TG-16*35*7 TG-30*40*7 TG-28*45*10 TG-32*50*10 TG-30*52*12 TG-40*56*10
37 TG-35*52*10 TG-30*50*12 TG-32*62*10 TG-38*70*12 TG-85*115*12 TG-115*135*14
38 TG-32*52*10 TG-28*52*8 TG-32*62*12 TG-48*74*12 TG-75*115*12 TG-100*135*14
39 TG-32*48*10 TG-27*52*10 TG-32*62*8 TG-50*72*10 TG-70*115*12 TG-110*135*12
40 TG-28*50*8 TG-28*52*10 TG-35*62*12 TG-48*72*10 TG-50*100*12 TG-115*135*12
41 TG-38*54*10 TG-30*52*8 TG-45*62*12 TG-52*72*8 TG-65*100*12 TG-90*135*12
42 TG-35*55*8 TG-40*55*12 TG-44*62*10 TG-50*72*8 TG-60*100*12 TG-95*135*12
43 TG-35*58*8 TG-38*60*12 TG-44*62*5 TG-50*72*5 TG-80*100*12 TG-100*140*14
44 TG-35*60*5 TG-38*60*10 TG-50*68*8 TG-48*72*12 TG-75*100*12 TG-100*140*12
45 TG-33*58*12 TG-40*60*5 TG-45*68*12 TG-55*72*12 TG-70*100*12 TG-120*140*12
46 TG-35*56*10 TG-40*58*8 TG-45*68*10 TG-51*76*12 TG-85*100*12 TG-120*140*14
47 TG-32*60*10 TG-38*56*8 TG-45*68*8 TG-48*80*12 TG-80*100*10 TG-105*140*12
48 TG-32*55*10 TG-40*55*8 TG-42*68*12 TG-53*80*12 TG-85*100*10 TG-110*140*12
49 TG-35*55*10 TG-42*60*8 TG-40*68*10 TG-53*80*10 TG-75*100*10 TG-115*140*12
50 TG-32*56*12 TG-42*55*10 TG-40*68*12 TG-50*80*10 TG-110*140*14 TG-120*150*12
51 TG-32*58*12 TG-42*55*8 TG-42*68*10 TG-50*80*8 TG-115*140*14 TG-110*150*14
52 TG-32*60*12 TG-42*55*7 TG-40*68*7 TG-60*80*12 TG-125*140*12 TG-100*150*14
53 TG-35*55*12 TG-25*55*10 TG-48*70*12 TG-58*80*12 TG-105*140*13 TG-120*150*14
54 TG-32*55*8 TG-30*60*8 TG-52*70*12 TG-55*78*12 TG-100*140*13 TG-110*150*12
55 TG-35*60*8 TG-30*60*10 TG-52*70*10 TG-65*80*12 TG-110*140*13 TG-100*150*12
56 TG-35*56*8 TG-30*55*12 TG-50*70*10 TG-62*80*12 TG-90*140*12 TG-130*150*12
57 TG-35*56*12 TG-30*58*12 TG-50*70*8 TG-55*80*12 TG-95*140*12 TG-125*150*14
58 TG-35*58*12 TG-30*55*7 TG-52*70*8 TG-60*80*12 TG-90*140*14 TG-130*150*14
59 TG-35*60*10 TG-30*55*10 TG-54*70*12 TG-65*80*10 TG-95*140*14 TG-125*150*15
60 TG-45*60*10 TG-30*56*12 TG-55*70*12 TG-55*80*10 TG-100*130*14 TG-125*150*13
61 TG-40*60*12 TG-28*55*7 TG-55*70*10 TG-58*80*10 TG-105*130*14 TG-125*150*12
62 TG-38*55*10 TG-30*55*8 TG-55*70*8 TG-62*80*10 TG-110*130*12 TG-90*150*12
63 TG-38*56*12 TG-30*60*12 TG-35*70*12 TG-55*80*8 TG-115*130*12 TG-125*155*14
64 TG-38*58*10 TG-30*56*10 TG-35*70*10 TG-60*80*8 TG-100*130*12 TG-130*160*16
65 TG-40*55*10 TG-28*55*10 TG-45*70*10 TG-65*80*8 TG-105*130*12 TG-135*160*16
66 TG-38*58*8 TG-50*62*10 TG-45*70*8 TG-35*80*12 TG-100*130*10 TG-140*160*14
67 TG-38*55*8 TG-50*62*8 TG-40*70*10 TG-35*80*10 TG-100*130*13 TG-140*160*12
68 TG-38*55*12 TG-48*62*8 TG-42*70*12 TG-45*80*12 TG-98*130*12 TG-130*160*12
69 TG-38*56*10 TG-48*62*10 TG-40*70*12 TG-45*80*10 TG-95*130*12 TG-125*160*15
70 TG-40*60*10 TG-48*62*12 TG-45*70*5 TG-40*80*10 TG-90*130*12 TG-135*160*15
71 TG-40*60*8 TG-50*62*12 TG-38*70*10 TG-40*80*12 TG-90*130*12 TG-130*160*15
72 TG-40*56*10 TG-35*62*10 TG-42*70*10 TG-40*80*7 TG-85*130*12 TG-135*160*14
73 TG-80*130*12 TG-130*160*14 TG-160*190*15 TG-220*240*18 TG-240*270*18 TG-170*210*15
74 TG-110*145*14 TG-125*160*14 TG-170*190*15 TG-210*240*18 TG-240*275*18 TG-190*220*18
75 TG-110*145*12 TG-120*160*15 TG-165*190*16 TG-200*240*18 TG-250*280*18 TG-200*220*12
76 TG-105*145*12 TG-125*160*12 TG-165*190*15 TG-210*240*15 TG-240*280*18 TG-190*220*15
77 TG-115*145*12 TG-135*160*12 TG-160*190*14 TG-200*235*18 TG-250*285*18 TG-190*220*16
78 TG-100*145*14 TG-135*165*15 TG-175*200*16 TG-195*235*16 TG-250*280*15 TG-180*220*18
79 TG-115*145*14 TG-130*165*15 TG-165*200*16 TG-200*235*15 TG-260*300*20 TG-180*220*16
80 TG-105*145*14 TG-140*165*15 TG-160*200*16 TG-220*240*15 TG-250*290*18 TG-180*220*15
81 TG-120*145*12 TG-135*165*13 TG-160*200*15 TG-220*250*18 TG-260*300*18 TG-190*230*18
82 TG-120*145*14 TG-145*175*16 TG-170*200*16 TG-210*250*18 TG-270*310*20 TG-200*230*18
83 TG-125*145*14 TG-140*175*16 TG-180*200*16 TG-200*250*18 TG-275*310*15 TG-190*225*18
84 TG-125*145*12 TG-145*170*16 TG-170*200*15 TG-220*250*15 TG-280*320*20 TG-195*230*15
85 TG-120*150*15 TG-140*170*16 TG-160*195*16 TG-210*250*15 TG-300*340*20 TG-190*230*15
86 TG-105*150*14 TG-135*175*16 TG-170*200*12 TG-215*250*16 TG-310*350*20 TG-190*225*15
87 TG-115*150*12 TG-140*170*14 TG-175*200*15 TG-200*250*16 TG-320*360*20 TG-200*240*16
88 TG-135*170*15 TG-180*215*16 TG-180*200*15 TG-220*255*18 TG-145*175*15 TG-145*180*16
89 TG-140*170*15 TG-185*215*16 TG-185*210*16 TG-220*255*15 TG-120*170*12 TG-150*180*16
90 TG-135*170*12 TG-180*215*18 TG-220*260*18 TG-340*380*20 TG-140*170*12 TG-150*180*14
91 TG-120*170*14 TG-180*210*18 TG-220*260*16 TG-360*400*20 TG-160*180*16 TG-150*180*15
92 TG-130*170*16 TG-180*210*16 TG-235*265*18 TG-380*420*20 TG-155*180*12 TG-150*185*16
93 TG-142*170*15 TG-175*215*15 TG-230*265*18 TG-400*440*20 TG-155*180*16 TG-155*185*16
94 TG-150*190*16 TG-160*190*16 TG-340*380*20 TG-360*400*20 TG-380*420*20 TG-155*190*16

Các bạn có nhu cầu tìm kiếm bất kỳ loại phớt lò xo nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây để được kiểm tra và báo giá nhanh nhất:

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Phớt Lò Xo 28-37-7”